V Korytech 23, 106 00 Praha 10
- pro kontakt s firmou a zasílání korespondence či balíků. Osobní návštěvu si prosím sjednejte na ...

+420 777 100 077

eKonto

Acesio

Reklamační řád

Reklamace jsou vyřizovány na adrese dodavatele (V korytech 23, Praha 10)
vV případě že je nutné zaslat reklamované zboží na naši adresu zasílejte dopisy a balíky na adresu naší kanceláře.
K reklamaci je možné dodat pouze zcela očištěný výrobek, především vana nesmí obsahovat žádné zbytky po předchozích čištěních.
Internetový obchod www.ultrasound.cz poskytuje na vsechny výrobky záruku v souladu s novým občanským zákoníkem, platným od r.2014) zanásledujících podmínek:
Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby chybou výroby nebo použitých materiálů (podle nového OZ se  jedná o závady, zjevné již při zakoupení zboží)
Výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze a příslušnými bezpečnostními předpisy platnými v České republice.
Výrobek byl předán k provedení záruční opravy v kompletním stavu včetně příslušenství spolu s dokladem o koupi výrobku.
Na výrobku nabyl proveden žáný zásah za účelem jeho opravy.
Poskytovaná záruka se nevztahuje zejména:

na poškození bežným opotřebením, vniknutím vody nebo jiných tekutin, přepětím v elektrické síti, mechanickým poškozením při používání výrobku, nebo při jeho dopravě
na poškození způsobená nesprávnou instalací výrobku, nepřípustným zásahem do výrobku nebo jeho opravou v neautorizovaném servisním středisku
pokud byl výrobek použit v rozporu s návodem k obsluze, nebo pokud byl výrobek použit pro jiné než domácí použití
na rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál, nebylo-li prokázáno, že tyto díly nebo materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky
Záruční doba na zboží-Záruční doba se u jednotlivých druhů zboží liší , u všech výrobků poskytujeme záruku v době určené OZ, nejméně však v době minimální záruční doby -6 měsíců.. Délka záruční lhůty je vždy uvedena na záručním listě (je-li k výrobku výrobcem popř. dovozcem dodáván).

Reklamace na zbožíKupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 2 dnů informovat prodávajícího.
Případné reklamace lze uplatnit zasláním na adresu: V Korytech 23, 101 00 Praha 10
K reklamaci je nutné předložit doklad o zaplacení zboží (případně kopii), jehož vady jsou reklamovány. V případě, že byl k výrobku vystaven záruční list, je nutné předložit i jeho originál.
O reklamaci bude rozhodnuto ihned nebo u složitějších případů do 30ti dnů.
Do této lhůty se nezapočítává doba nezbytná k odbornému posouzení vady. O rozhodnutí o reklamaci je zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě složitějších reklamací bude rozhodující vyjádření autorizovaného servisu stanoveného dovozcem do ČR.

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000. V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
Kontaktujte nás písemně, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, Vaše celé jméno a datum nákupu zboží.
Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu
podmínky převzetí zboží:

Zboží nesmí být použité
Zboží musí být nepoškozené
Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
S originál dokladem o koupi
Zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu
Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 21 pracovních dnů po obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží/týden.